Nieuwsbrief September 2021

Lieve mensen,

We hopen dat het goed gaat met iedereen en kijken er enorm naar uit om jullie weer fysiek te ontmoeten op onze bijeenkomsten.

Tips uit de agenda voor deze maand:

• Dinsdagavond 7 sept 19.30u – Oneness bijeenkomst in de Ruimte voor Balans.
(Open avond voor iedereen)
• Woensdagavond 8 sept 18.30u – Online Create cursus.

• Van 17 t/m 19 sept 14.30u – online Ekam Vredesfestival.

• Zaterdag 25 sept 14.00u – online 74.000 Deeksha Yajna met Sri Bhagavan

Voor meer details, andere activiteiten, zie verder op in deze Nieuwsbrief of contact Rob.

Enerverende tijd en het belang van de 74.000 groep.

Sri Bhagavan heeft zijn aandacht nu volledig gericht om een groep van 74.000 Verlichte mensen te vormen. Dit is de kern van zijn missie voor een meer leefbare wereld. Als we het nieuws volgen of het Journaal kijken dan zien we dat de problemen wereldwijd de pan uit rijzen als gevolg van een laag bewustzijn. In een laag bewustzijn creëren we problemen die we zelf niet kunnen oplossen. Sri Bhagavan voorziet dat we aan de rand staan van een Materieel en Technologisch Gouden Tijdperk maar dat dat tevens een grote bedreiging is voor al het leven op aarde als we niet gelijktijdig ook een Spiritueel Gouden Tijdperk realiseren.
De rol van de 74.000 Verlichte mensen is om de mensheid te helpen het Spiritueel Gouden Tijdperk binnen te gaan.

Kan iedereen Verlicht worden?

Sri Bhagavan beloofd aan iedereen die lid is van de 74.000 groep dat ze Verlicht worden.
Belangrijk is wel dat iedere deelnemer zelf de wens koestert om Verlicht te worden. En verder zegt Sri Bhagavan: Vertrouw mij, ontspan je, en relax, rust goed uit.
Verlichting is iets wat we niet zelf kunnen bewerkstelligen. Sri AmmaBhagavan gaan het nu aan iedereen, die dat wil, geven omdat het nodig is voor de transformatie van de wereld.

In India registreert het team van Sri AmmaBhagavan iedereen die Verlicht is. Voorafgaand aan de registratie wordt eerst gecheckt of iemand echt Verlicht is of niet.
Eind juni waren er 1000 Verlichte mensen geregistreerd, eind juli was dat aantal 2000 en eind augustus waren het er 2250. Sri Bhagavan zegt hoe meer mensen Verlicht raken des te gemakkelijker en sneller het voor de rest zal gaan.

Iedereen die ervoor voelt om deel te nemen aan de 74.000 is van harte welkom.

Er worden geen vereisten gesteld. Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met Rob. Om te kunnen deelnemen aan de volgende online 74.000 Deeksha Yajna met Sri Bhagavan dien je je voor 20 september aan te melden.
Verlichting is een ervaring en geen concept.
Om te kunnen vatten wat Verlichting is adviseert Sri Bhagavan ons om dagelijks de ervaringen van Verlichte mensen te lezen. Elke dag worden op Telegram ervaringen gedeeld van mensen uit de 74.000 groep die Verlicht zijn.
Het is heel inspirerend om hun ervaringen te lezen, zie onderstaande voorbeeld.

Ervaring van een Verlichte.

Hartelijk dank voor deze gelegenheid om mijn dankbaarheid samen met de verbazingwekkende transformatie te delen die ik heb ervaren sinds Sri AmmaBhagavan’s 74000 Deeksha Yajna klas.

Elke ochtend word ik wakker in grote vreugde.
Ik ervaar dagelijks dat ik in vrede en kalmte leef en ik voel me zonder reden gelukkig. Ik ervaar ook spontane vreugde, lachen en gelukzaligheid.

Ongeacht of ik alleen ben, of er anderen in de buurt zijn of wanneer er luid gebouwd wordt, ik voel stilte vanbinnen. Behalve wanneer ik functionele gedachten heb om te reageren, te communiceren, plannen te maken of actie te ondernemen.
Nu is er liefde die er is, ongeacht de omstandigheden, reacties of geen-reacties van mensen.
Wat ik ook aan het doen ben, ik voel me van nature gefocust.
De hoeveelheid werk is toegenomen en er zijn ook uitdagingen, en ik voel me kalm. Er is focus en flow. Ik voel me ook efficiënt.

Vaak voel ik die immens liefdevolle Aanwezigheid van binnen en hoor ik innerlijke leiding. Ik volg die en de dingen komen goed, of plotseling duikt er een idee of oplossing op. En vaak ben ik in vreugde, ontzag en dankbaarheid voor de onverwachte manieren waarop de dingen op één lijn komen en elkaar prachtig ondersteunen.

Er is geen overdracht (van negatieve emoties) uit het verleden, en ik ben erg dankbaar voor dit geschenk. Wanneer ik informatie uit het verleden nodig heb, kan ik er meestal bij.

Zintuiglijke ervaringen voelen acuut scherp en levendig. Wanneer ik gefocust ben op iemand of iets, of ik nu kijk, hoor, aanraak, ruik, proef of ervaar, is er een uitbundige focus, geestdrift en levendigheid, en het is een allesomvattende ervaring.

Als ik bij mensen ben, voel ik me opgetogen en verbonden.
Zelfs als ze er niet zijn, voel ik me met hen verbonden.

Dit is slechts het topje van de ijsberg van wonderbaarlijke geschenken die mij door Sri Amma Bhagavan zijn gegeven. Heel hartelijk dank.

Geduld en vertrouwen hebben is het motto als je nog niet Verlicht bent.

Er is een groot verschil tussen de innerlijke wereld van iemand die Verlicht is en iemand die nog niet Verlicht is. De Verlichte ervaart alles zonder dat er identificatie is, hij of zij is opgetogen en verbonden met alles. Iemand die niet Verlicht is, heeft naast mooie momenten ook de momenten van negatieve emoties, innerlijk conflict, onrust en twijfel.

Op dit moment is er veel onrust in de wereld en dat raakt ons allemaal. Naast de processen die we doen voor innerlijke groei worden we allemaal beïnvloed door de stress en negatieve emoties van het collectief bewustzijn.
Mocht je af en toe momenten van zwaar weer beleven, neem dan tijd om er even voor te gaan zitten zodat je aandacht aan je binnenwereld kunt besteden om de onrust in jezelf toe te laten en te ervaren. De mind zal dan ook herhaaldelijk opspelen en je met zijn verhalen afleiden. De sleutel is om toch bij de ervaring te blijven hoe ongemakkelijk soms ook.
Maar wees ook lief voor jezelf en neem het gemakkelijk.
Als je er zelf niet uit komt neem dan contact op met Rob of kom naar onze bijeenkomsten in de Ruimte voor Balans waar de kracht van het samenzijn heel helend werkt.

Op onze bijeenkomsten is ook ruimte om je ervaringen te bespreken.