Nieuwsbrief maart 2020

 

De Natuurwet (door Marcel)

De spirituele Reis van Jos, Rob en mij begon ongeveer 40 jaar geleden met de beoefening van Transcendente Meditatie.
Maharishi Mahesh Yogi, de grondlegger van TM, maakte een duidelijk verschil tussen onze samenleving die functioneert op basis van de door de mens bedachte wetten en de Natuurwetten van het Leven. Maharishi noemde het “De Natuurwet” ofwel de Universele Intelligentie, dit is hoe het grote geheel spontaan uit zichzelf functioneert. De door de mens bedachte wetten zijn beperkt en vaak niet in lijn met de Natuurwet. Het is als mens onmogelijk om met behulp van het denken altijd in overeenstemming met de Natuurwet te handelen. Volgens Maharishi was het alleen mogelijk om spontaan in overeenstemming met de Natuurwet te leven vanuit Hoger Bewustzijn. Hoe hoger het bewustzijn hoe meer spontaan in overeenstemming met de Natuurwet (zonder er bij na te hoeven denken). In lager bewustzijn zijn we als mens zo gefixeerd op het denken en missen we het vermogen om spontaan juist te leven, met alle gevolgen van dien. Overtreden van Natuurwetten resulteert in een reactie van de Natuur.

Preethaji over het Corona virus.

De afgelopen week tijdens het Ekan Abundance Festival sprak Preethaji over de uitbraak van het Corona virus. In grote lijnen vertelde zij het volgende:
“De natuur stoot alles af wat geen bijdrage levert aan het grote geheel. In deze context kunnen we onszelf afvragen hoe zeker wij als mensheid zijn van ons voortbestaan. Willen we als mens blijven voortbestaan, dan dienen we een levensbevorderlijk effect te hebben op het grote geheel.
Als we aan Moeder Aarde zouden vragen hoe het met haar gaat dan zou ze ons kunnen vertellen dat ze heel ongelukkig is met ons wrede gedrag op aarde.

Wat is het Corona virus?

Een manier van de natuur om met het virus de mens te elimineren. (De mens is zelf een bedreigend virus geworden voor alles wat leeft op Moeder Aarde.)
China is niet het probleem. De Chinese bevolking is niet het probleem. Ons bewustzijn is het probleem. We levens alsof we afgescheiden zijn van het geheel. Alsof we alleenheerser zijn op aarde en alles aan ons ondergeschikt kunnen maken. Het is de hoogste tijd dat we ontwaken uit dit geïsoleerde bewustzijn. We kunnen niet doorgaan met leven vanuit een staat van laag bewustzijn waarin we niet in verbinding zijn met onze omgeving.

De bijdrage die we zelf kunnen leveren aan het verhogen van ons bewustzijn, is:
• Door deel te nemen aan onze wekelijks groepsbijeenkomsten.
• De 1 daagse Journey into Happiness.
• De maandelijkse Volle Maan Meditatie
• De Globall Calls verzorgt door de O&O Academy.
• De Sacred Chambers

Heb je de smaak van Hoger Bewustzijn te pakken en zou je nog meer willen, dan zijn er nog meer mogelijkheden zoals:
• De 3 daagse Journey into Awakening in Istanboel.
• De Ekam Festivals in India.

Recente ervaringen van iemand die 7 x aan de Journey into Happiness heeft deelgenomen:
“Er zijn zeker veranderingen (in positieve zin) te merken. Sommige ben ik me erg bewust van, maar er lijken ook veranderingen te zijn, die plaatsgevonden hebben, waar ik niet helemaal zicht op heb. Dat is niet erg. 
Alles bij elkaar voelt het erg goed. Ik was aanvankelijk zeker niet van plan om na 7 keer, nog vaker deel te nemen, maar daarin ben ik van gedachten (of misschien wel vanuit gevoel…) veranderd.
Ik merk duidelijk dat ik me van heel veel processen die zich afspelen veel bewuster ben. De afstand tussen het ik-bewustzijn en één-bewustzijn lijkt alsmaar toe te nemen terwijl er tegelijkertijd een enorme wisselwerking tussen die twee lijkt te zijn. Ik ervaar makkelijker en sneller welke emoties er door mij heen gaan. Ook als die beroerd zijn, kan ik er soms inwendig om lachen. En zoals gisterenavond ook gezegd werd; ze gaan ook weer voorbij. Ik blijf minder lang hangen in negatieve emoties. Ik heb er ook meer vrede mee dat die er soms zijn; ze mogen er zijn; ik ben geen Messias… Ik merk ook dat de 7 thema’s die elke keer voorbij komen, langzaam maar zeker dieper in mij geraakt worden; bewust en onbewust (gevoelsmatig). Af en toe heb ik het gevoel dat ik even boven mezelf zweef. Ik ben van binnen rustiger. Ik voel steeds meer afstand met de media, het nieuws, steeds meer verbinding met mensen in mijn directe omgeving. En soms heb ik ook nog wel moeite met mensen… en daarvan mag ik accepteren dat dat mag bestaan, maar… dat knaagt weleens. (Volgens mij heeft dat met “concept-denken” te maken…) De avonden op dinsdag en donderdag vullen de eendaagse Journey erg goed aan. Ik merk ook bij mijn vrouw veel positieve veranderingen, die onze relatie alleen maar ten goede komen! Dat is natuurlijk ook erg mooi.”

Sri Bhagavan: “Als een ieder van ons transformeert dan wordt ook de wereld getransformeerd.”

Voor de mensen die niet naar India kunnen, komt India bij je thuis:

• Iedere vrijdagavond om 19:00 uur een online Intentie met Kiranji via Zoom.
Dit zal ongeveer een kwartiertje duren, dus wil je je ook baden in de intentie-energie, doe mee als je kunt. Geef het aan zoveel mogelijk mensen door, het is toegankelijk voor iedereen. De vaste Zoomcode voor deze intentiebijeenkomst is: 892 731 270
Of via deze link: https://zoom.us/j/892731270

• Elke zondagavond – Grote Europese Zoom – Wijsheid en gezamenlijke Meditatie,
aanvang 19:00 uur tot 19:45 uur.
Vaste Zoomcode: 428 476 124
Of via deze link: https://zoom.us/j/428476124

• Elke 1ste zondagmorgen: aanvang 09:00 uur – Inspiratie en Meditatie met Kiranji. 
De zoomcode is iedere maand hetzelfde: 768 510 5413 (ook met vertaling)
Of via deze link: https://zoom.us/j/7685105413

Eind van het jaar naar Ekam?


Als je de wens hebt om naar Ekam te gaan dan doet zich in december een goede mogelijkheid voor. Er zijn plannen om met een Nederlandse groep deel te nemen aan het Verlichtingsfestival. Compleet met verzorgde reis en vertaling. Voor meer details en info kun je contact opnemen met Rob.

Persoonlijke begeleiding door Rob en Marcel


Als Oneness Enschede – Inner Center hebben we de intentie om samen met jullie het innerlijk groeiproces aan te gaan.
Dit houdt ook in dat we jullie graag bijstaan als je proces wat extra aandacht nodig heeft.
Ons advies is: blijf niet alleen met je proces tobben maar neem contact met ons op, of kom naar onze bijeenkomsten.
Het deelnemen aan onze open bijeenkomsten op de dinsdag –en donderdagavond helpt je om gemakkelijker door je persoonlijke processen heen te stromen en om te stabiliseren.

Sacred Chambers voor iedereen geleid door Rob.

Rob doet aan huis de Scared Chambers. Adres: Rauwland 14   7491 KK Delden.
Alleen op afspraak   06-10 52 89 28 of rob@innercenter.nlSri Amma Bhagavan Sacred Chambers voor iedereen, begeleiding door Marcel.

Vooraf Hoogste Licht van Hoogste Liefde Initiatie + Meditatie.
Voor spirituele groei en innerlijke stilte en een sterke band met het Hogere. Voor het oplossen van problemen en vervulling van wensen.

Bij Marcel thuis, Snoekstraat 6   7559 MH  Hengelo.
Dag            Datum     Aanvang proces
Zaterdag  7 maart    13:00 uur
Zaterdag  14 maart  13:00 uur
Zaterdag  21 maart  13:00 uur
Zaterdag  28 maart 13:00 uur
Alleen op afspraak: Tel 06-30 51 54 85 of e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl
Voor meer info:  www.innercenter.nl  of www.onenessnederland.nl
Eventueel op afspraak mocht je voorkeur hebben voor een andere datum.

Hartelijke groeten 
Jos – Marcel – Rob