Nieuwsbrief juni 2022

Lieve mensen,

We leven in een heel spannende tijd.
Welke kant gaat het op?
We staan op een soort tweesprong.
We staan aan de rand van een Materiële Gouden Eeuw dankzij de geweldige Wetenschappelijke en Technologische vooruitgang.
Maar alleen een Materiële Gouden Eeuw zonder een Spirituele Gouden eeuw zou bedreigend kunnen zijn voor al het leven op aarde.
De Spirituele Gouden Eeuw is nodig voor de mensheid om met elkaar te kunnen samenleven en samenwerken zonder tweespalt en verdeeldheid.
Om verbondenheid, verantwoordelijkheid en respect te voelen voor alles wat leeft op Moeder Aarde.

74.000 voor een Materiele -en Spirituele Gouden Eeuw.
Volgens Sri Bhagavan komt de Materiële Gouden Eeuw vanzelf.
Om de Spirituele Gouden Eeuw tot stand te brengen is de Missie van Sri AmmaBhagavan nodig: De kritische massa van 74.000 Verlichte mensen in een Piekstaat.

Sri Bhagavan benadrukt steeds vaker dat de groep van 74.000 heel urgent is en dat we niet onbeperkt de tijd meer hebben.
De overgang van het ene tijdperk naar het andere tijdperk brengt turbulentie, onrust en het oplossen van negativiteit en spanningen met zich mee.
74.000 Verlichte mensen en de mensheid in hoger bewustzijn zullen grote problemen voorkomen en helpen dat we als mensheid een zachte landing kunnen maken in het nieuwe tijdperk.

Daarnaast vraagt onze samenleving, die steeds complexer wordt, om hoger bewustzijn zodat we de toenemende problemen kunnen overzien en oplossen.

Veel mensen denken dat het zo’n vaart niet zal lopen.
Door het vele nieuws en de dagelijkse beelden van de oorlogen en rampen lijken we er bijna immuun voor geworden.
Beseffen we nog wel goed in wat voor wereld we leven?

74.000 – Laten we het zekere voor het onzekere kiezen.
Helaas zijn er op dit moment nog onvoldoende deelnemers om het effect van een kritische massa tot stand te brengen.
Mocht je nog twijfelen om mee te doen, geef dan de 74.000 het voordeel van de twijfel.
Doe een jaar mee en ervaar wat het voor je betekent om deel uit te maken van de 74.000.
Ook om maandelijks een online meeting met Sri Bhagavan te hebben en zelf alles uit eerste hand te ervaren, werkt heel krachtig en inspirerend.

74.000 – Krachtig genoeg om de oorlog te stoppen.
Volgens Sri Bhagavan gaat er een enorme orde -en coherentie scheppende kracht uit van een groep van 74.000 Verlichte mensen.
Krachtig genoeg om de oorlog te kunnen stoppen. En niet alleen dat. Ook Moeder aarde zal blij reageren, het klimaat en de natuur zullen zich kunnen herstellen.

Piekstaat.
Alle deelnemers aan de 74.000 groep worden de komende weken door Sri AmmaBhagavan voorbereid om in augustus de Piekstaat te ontvangen.
Deze Piekstaat is een gemakkelijk overdraagbare staat van mens op mens.

Verlichting op zichzelf is niet gemakkelijk overdraagbaar van mens op mens.
De Piekstaat wel en is daardoor een heel belangrijke schakel voor het verhogen van het bewustzijn van de mensheid.

Piekstaatoverdracht.
Tijdens de 3 daagse cursus van februari hebben de deelnemers de initiatie ontvangen van Sri AmmaBhagavan om de Piekstaat individueel over te dragen aan mensen.
Sinds de 3 daagse cursus van mei is het nu ook mogelijk om de Piekstaat aan groepen door te geven.

De Piekstaat is een hogere staat van bewustzijn, zelfs hoger dan Verlichting.
Elke keer als je de Piekstaat overdracht ontvangt dan helpt je dat om bewuster te worden en je proces van transformatie, ontwaken en verlichting te verdiepen.
Hoe vaker je de Piekstaat ontvangt, hoe meer het je bewustzijn zal verruimen.

Het effect van de Piekstaat wordt door mensen verschillend ervaren.
Bijvoorbeeld als een diepe staat van eenheid of als blijheid, stilte, vrede, energie en dat je je heel ontspannen voelt en meer kunt genieten van het leven.
Deze ervaring kan korter of langer duren.

Regelmatig de Piekstaat ontvangen, een paar keer per week, werkt heel verdiepend en stabiliserend.

Piekstaatoverdracht nu ook op onze bijeenkomsten.
Inmiddels hebben we al 12 mensen in onze regio die de Piekstaatoverdracht geven.
Je kunt met hun een afspraak maken voor een individuele Piekstaatoverdracht.

Wekelijks gaan we nu ook de Piekstaatoverdracht aan groepen geven tijdens onze bijeenkomsten in de Ruimte voor Balans en op de andere dinsdagen online.

 Voor de mensen die niet naar India kunnen, komt India bij je thuis:
• Iedere vrijdagavond om 19:00 uur een online Intentie (vaak) met Kiran via Zoom.
• Elke 1ste zondagmorgen v/d maand: 09:00 uur – Community Call met Kiran.
• Wekelijkse lessen van O&O op Woens-, Zater-, Zondag aanvang 18:30 uur
• Alle zaterdagen v/d maand, behalve de laatste, Proces van 14:30 – 15:30 uur (alleen voor 74.000 DY groep = betaald)
• Iedere 4e zondag v/d maand: aanvang 18:30 uur – Jeevan Mukthi Call
• Iedere ochtend van 08:15 – 08:40  uur Aalaya Darshan (behalve zondag)
Meer informatie:  www.innercenter.nl
Of via mail met Rob, rob@innercenter.nl of app/tel 06-10 52 89 28
Jos – Marcel – Rob